HUISREGELS

COFFEESHOP RETRO GRONINGEN

WIJ BIJ RETRO MAKEN GEBRUIK VAN CAMERABEWAKING, ZOWEL BINNEN ALS RONDOM HET PAND. PERSONEN STEMMEN ERMEE IN DAT VIDEO OPNAMES WORDEN GEMAAKT WELKE NA ONGEREGELDHEDEN EN/ OF ONGEVALLEN  TER BESCHIKKING KUNNEN WORDEN GESTELD AAN DERDEN.

1.      BIJ RETRO COFFEESHOP IS TOEGANG UITSLUITEND VOOR PERSONEN BOVEN DE I8 JAAR.

2.      LEGITIMATIE IS VOOR IEDEREEN VEPLICHT.PER 01-01-2005 IS ELKE BURGER VANAF 14 JAAR EN OUDER WETTELIJK VERPLICHT EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS ( RIJBEWIJS, PASPOORT EN OF IDENTITEITSKAART ) BIJ ZICH TE DRAGEN. DEZE BENT U VERPLICHT TE TONEN ALS HET PERSONEEL VAN COFFEESHOP RETRO HIER OM VRAAGT.

3.      DE WET STAAT TOE MAXIMAAL 5 GRAM PER DAG TE KOPEN.U MAG NOOIT MEER DAN 5 GRAM BIJ U DRAGEN ALS U IN COFFEESHOP RETRO BENT.

4.      BIJ COFFEESHOP RETRO GRONINGEN IS HET BEZIT, GEBRUIK VAN EN HANDEL IN HARDRUGS EN ALCOHOL IS TEN STRENGSTE VERBODEN: WIJ BELLEN ONMIDDELIJK DE POLITIE ALS WIJ DIT VERMOEDEN OF CONSTATEREN (GEVOLGD DOOR EEN PERMANENT VERBOD IN COFFEESHOP RETRO GRONINGEN).

5.      ALLE VORMEN VAN AANSTOOTGEVEND GEDRAG, ZOALS: AGRESSIE, DISCRIMINATIE TEN AANZIEN VAN CULTUUR, RAS EN/OF SEKSUELE GEAARDHEID, ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN ELKE ANDERE VORM VAN SEKSUEEL GEWELD WORDEN NIET GETOLEREERD IN COFFEESHOP RETRO GRONINGEN.

6.      BIJ COFFEESHOP RETRO GRONINGEN IS DOORVERKOOP VERBODEN.

7.      BEZIT VAN WAPENS IN WELKE VORM DAN OOK IS BIJ COFFEESHOP RETRO TEN STRENGSTE VERBODEN.

8.      WIJ HEBBEN BIJ RETRO HET RECHT OM TE ALLEN TIJDEN MENSEN DE TOEGANG TE ONTZEGGEN.

9.      COFFEESHOP RETRO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE,VERLIES EN OF DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE GOEDEREN.

10.   BIJ RETRO COFFEESHOP GRONINGEN IS EEN CONSUMPTIE VERPLICHT EN DE ROOKRUIMTE IS ALLEEN VOOR DE MENSEN DIE BIJ RETRO SOFTDRUGS HEBBEN GEKOCHT.

BINNEN  DE DIRECTE OMGEVING VAN COFFEESHOP RETRO IS HET NIET TOEGESTAAN OM:

1.      DUBBEL TE PARKEREN VOOR DE ZAAK.

2.      TEGEN HET VERKEER IN TE PARKEREN.

3.      HET TROTTOIR TE BLOKKEREN MET RIJWIELEN, SCOOTERS ED.

4.      GELUIDSOVERLAST TE MAKEN.

5.      DE STRAAT TE VERVUILEN.

6.      SAMEN TE SCHOLEN.